Η εταιρία


Ήταν Δεκέμβριος του 1971 όταν ο Αναστάσιος Κυριακίδης ως φοιτητής της Νομικής Σχολής ξεκίνησε να αναπαράγει πολυγραφημένες σημειώσεις των πανεπιστημιακών παραδόσεων, τις οποίες κατόπιν ελέγχου και επιμέλειας διέθετε στους φοιτητές του τμήματος. Αργότερα και εκ των πραγμάτων η ενασχόληση αυτή εξελίχτηκε δυναμικά στην κατεύθυνση της ίδρυσης ενός εκδοτικού οίκου ο οποίος από τα πρώτα βήματά του, έδωσε σαφή δείγματα γραφής. Η αδιαμφισβήτητη αγάπη προς το βιβλίο, τα κριτήρια ποιότητας, η τυπογραφική και η φιλολογική φροντίδα καθώς και ο σεβασμός τόσο προς τους συγγραφείς όσο και προς τους αναγνώστες, ήταν έκτοτε αυτά που καθοδήγησαν και χαρακτήρισαν τις εκδόσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η εμπιστοσύνη και η αμοιβαία εκτίμηση καθηγητών, πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών και γενικότερα ανθρώπων του πνεύματος. Επί παραδείγματι, μεγάλη τιμή θα αποτελεί πάντοτε η συνεργασία με τον αείμνηστο Αγαπητό Τσοπανάκη, τον Αλέξανδρο Σάββα, τον Τηλέμαχο Φιλιππίδη και τον Ιωάννη Κορναράκη καθώς και πολλούς άλλους. Αντικείμενο των εκδόσεών ήταν κυρίως τα επιστημονικά και πανεπιστημιακά συγγράμματα για χρήση των φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη Γλώσσα, την Φιλολογία, την Ιστορία, την Θεολογική επιστήμη, την Παιδαγωγική, την Εκπαίδευση και στις Βιολογικές επιστήμες. Με ιδιαίτερη αγάπη επίσης υπηρετήθηκε η ιστοριογραφία του Βορείου Ελληνισμού (Ήπειρος – Μακεδονία – Θράκη), της Μικράς Ασίας και του Πόντου.

Αυτά, βέβαια, όσον αφορά τον εκδοτικό οίκο των Αδελφών Κυριακίδη. Για πολύ σοβαρούς λόγους και κατόπιν μεγάλης περίσκεψης ο ιδρυτής Αναστάσιος Κυριακίδης προσέφυγε στη δικαιοσύνη με το αίτημα της λύσης του συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου, το αίτημά του έγινε δεκτό και δικαιώθηκε. Το γεγονός αυτό ήταν λυπηρό και δυσάρεστο πλην όμως αδύνατον να αποφευχθεί.

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν η δημιουργία του νέου εκδοτικού οίκου που σύστησαν η Δέσποινα και ο Παύλος Κυριακίδης με την επωνυμία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ. Οι Εκδόσεις Κυριακίδη είναι ένας νέος εκδοτικός οίκος. Οι ειδικές γνώσεις, η μακρόχρονη εμπειρία των συνεργατών και η οικογενειακή παράδοση που μας χαρακτηρίζουν έχουν οδηγήσει σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα όσον αφορά τον αριθμό και το περιεχόμενο των νέων τίτλων. Επίσης έχει ήδη εδραιωθεί η συνεργασία μας με έγκριτους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού με στόχο την έκδοση κλασικών έργων και όχι μόνον στην ελληνική γλώσσα.

Το όραμα και η υπόσχεση των Εκδόσεων Κυριακίδη είναι η άριστη διαδικασία έκδοσης επιστημονικών συγγραμμάτων, εκπαιδευτικών βιβλίων, δοκιμίων, μελετών, λευκωμάτων και λογοτεχνικών έργων. Η δημιουργία του νέου αυτού εκδοτικού οίκου το 2013 συνιστά απερίφραστα τη βελτιωμένη συνέχεια της σαραντάχρονης πορείας που ήδη είχε χαραχθεί και διανυθεί ως τώρα. Από τη θέση πλέον αυτή και με το ήθος, τη συνέπεια και την αγάπη που μέχρι τώρα χαρακτήρισαν τη στάση απέναντι στη σοβαρή αυτή υπόθεση του βιβλίου, η νέα γενιά με πρότυπο και εν τοις πράγμασι σύμμαχο και καθοδηγητή τον Αναστάσιο Κυριακίδη συνεχίζει περισσότερο αποφασιστικά στο ίδιο ακριβώς πνεύμα.